Doniraj

Podržite jednu ili više naših aktivnih kampanja jer će nam Vaše individualne donacije pomoći da adekvatnije i brže odgovorimo na potrebe naših korisnika kao što su psihosocijalna i materijalna pomoć i podrška (prehrambeni paketi, dodaci za zdraviju ishranu, sredstva za održavanje lične i higijene prostora, nabavka ortopedskih pomagala i/ili medicinske opreme, novčane pomoći u slučaju potrebe prilikom izmiještanja naših korisnika na liječenje van granica BiH).

Naša je obaveza da donirana sredstva utrošimo namjenski, odgovorno i transparentno, u skladu s propisanim procedurama, a Vaše je pravo da dobijete povratne informacije o utrošku doniranih sredstva.

PODRŽITE NAS:

Uplatom putem pošte ili komercijalnih banaka za projektne aktivnosti Udruženja „ PIPOL“ Tuzla

(*molimo vas da na uplatnom nalogu navedete za koju aktivnost želite donirati novac)

Uplate iz BiH

33863 022 00 84 3330

UniCredit Bank dd Mostar

Pozivom na HUMANITARNI broj 090 291 006 donirate 2KM

* Usluga je dostupna za korisnike - BH Telecoma

ONLINE:

- Putem online platforme humanost.ba

- Direktno putem PayPal naloga: udruzenje_pipol@hotmail.com

DONACIJOM ROBA, MATERIJALA ILI USLUGA:

Vaše donacije mogu biti takođe i roba, materijali i oprema koji nam mogu pomoći da adekvatije odgovorimo na potrebe naših korisnika: prehrambeni i higijenski artikli, dezinfekciona sredstva, medicinska zaštitna oprema (maske za djecu i odrasle, rukavice i slično) kao i Vaša materijalna dobra, profesionalne usluge, vještine i znanja koje posjedujete, a koje bi mogle olakšati rad Udruženja i biti od koristi našim članovima i korisnicima.

Kontakti za detaljnije informacije:

Telefon: 061 200 636 – Amra Saračević, predsjednica Udruženja E-mail: udruzenje_pipol@hotmail.com

Telefon: 061 510 491 – Amra Mujkanović, socijalni radnik

E-mail: amram_pipol@hotmail.com

Telefon: 060 34 59 506 - Amira Osmić

E-mail: amira_udruzenjepipol@hotmail.com 

Donatori

 • Elvira Bubahmetovic
  17.09.2023 15:20:06
  EUR 50.00
 • Anoniman donator
  02.04.2022 19:00:01
  EUR 10.00
 • Anoniman donator
  03.12.2021 14:49:07
  EUR 30.00
 • Anoniman donator
  06.09.2021 09:32:39
  EUR 10.00