PSIHOSOCIJALNA POMOĆ I PODRŠKA DJECI OBOLJELOJ I IZLIJEČENOJ OD RAKA

PSIHOSOCIJALNA POMOĆ I PODRŠKA DJECI OBOLJELOJ I IZLIJEČENOJ OD RAKA

Psihosocijalna pomoć i podrška djeci i mladima oboljelim i izliječenim od raka, kao i članovima njihovih porodica nezaobilazni je dio procesa liječenja i oporavka, te povratka u matičnu društvenu sredinu. Tokom četranest godina svog djelovanja udruženje „PIPOL“ pruža kontinuiranu pomoć i podršku članovima Udruženja, te organizuje brojne aktivnosti u zajednici s ciljem psihosocijalnog osnaživanja djece i mladih oboljelih i izliječenih od raka, kroz sljedeće metode:

INDIVIDUALNI RAD SA KORISNICIMA: Inicijalni kontakt sa porodicom, uzimanja osnovnih podataka i vođenje evidencije, uzimanje kompletnih socioanamnestičkih podataka te informisanje o pravima iz zdravstvenog sistema, sistema socijalne zaštite, obrazovnog sistema te eventualno o drugim specifičnim pravima u skladu sa potrebama korisnika, informisanje o pogodnostima i uslugama udruženja „PIPOL“, izrada socijalne anamneze za oboljelo dijete i članove porodice, podrška u komunikaciji sa ljekarima i ključnim drugim akterima, individalni razgovori i psiho-terapijske seanse sa djecom i roditeljima te drugim članovima porodice po potrebi, anti stres tehnike, edukativni rad sa korisnicima, okupaciono-terapijski rad sa korisnicima uz poseban osvrt na terapiju igrom sa djecom, muzikoterapiju i slično, održavanje socijalnih kontakata u prilagođenim okolnostima sa članovima porodice i matičnom socijalnom sredinom, pripreme za povratak u matičnu socijalnu sredinu nakon intenzivnog bolničkog liječenja, rehabilitacija, terapijski rad sa djecom na palijativnoj njezi i njihovim porodicama, terapijski rad sa tugujućim roditeljima, pomoć i podrška u ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite, prava po osnovu radnog odnosa itd...

GRUPNI RAD SA KORISNICIMA: Grupni razgovori sa korisnicima i psihoterapijske seanse, PEER PODRŠKA - povezivanje sa djecom, vršanjicama, roditeljima za vrijeme i nakon liječenja koji su se borili sa istom dijagnozom s ciljem razmjena znanja i iskustava, grupne edukativne i informativne radionice, grupni okupaciono-terpaijski rad sa korisnicima i članovima porodica, savjetovanje i podrška tugujućim roditeljima, rehabilitacija i resocijalizacija korisnika...

RAD U ZAJEDNICI: Uspostavljanje saradnje sa relevantnim zdravstvenim, obrazovnim i ustanovama socijalne zaštite s ciljem efikasnijeg ostvarenja prava iz oblasti zdravstvene, porodične i socijalne zaštite, kao i olakšanog pristupa ostvarenju navedenih i drugih prava, lobiranje za izmjenu i donošenje novih zakonskih propisa od interesa za djecu oboljelu i izliječenu od raka i njihove porodice, realizacija edukativnih i informativnih kampanja u zajednici s ciljem razvoja svijesti i pojavi malignih oboljenja u dječijem dobu, ukazivanje na potrebe i probleme sa kojima se susreću, promocija i realizacija aktivnosti na dobrovoljnom davalaštvu krvi, promocija i širenje svijesti o donorstvu matičnih ćelija i drugih organa kao i druge aktivnosti koje su u najboljem interesu djecu i mladih oboljelih i izliječenih od raka... 

Pored online platforme huManOST.ba ovaj projekat možete još podržati:

Uplatom putem pošte ili komercijalnih banaka

(*molimo vas da na uplatnom nalogu navedete naziv projekta za koji donirate novac)

Uplate iz BiH

33863 022 00 84 3330

UniCredit Bank dd Mostar

Ili donacijom ROBA, MATERIJALA ILI USLUGA koji nam mogu pomoći u realizaciji ovog projekta.

Pozivom na HUMANITARNI broj 090 291 006 donirate 2KM

* Usluga je dostupna za korisnike - BH Telecoma

ONLINE:

- Direktno putem PayPal naloga: udruzenje_pipol@hotmail.com

Povezane novosti

Donatori

 • Adel Matanovic
  08.01.2023 12:34:48
  EUR 50.00
 • Anoniman donator
  04.09.2021 08:02:09
  EUR 10.00
 • Anoniman donator
  14.06.2021 18:09:21
  EUR 50.00
 • Anoniman donator
  10.05.2021 22:14:10
  EUR 5.00
 • Anoniman donator
  23.04.2021 19:02:39
  EUR 50.00