Pobijedimo posljedice pandemije

Pobijedimo posljedice pandemije

Udruženje "PIPOL" je na području Grada Tuzla u protekla dva mjeseca implementiralo projekat "COWIN-20GETHER (Pobijedimo posljedice pandemije #COVID-19 zajedno), u sklopu incijativa za ublažavanje negativnih posljedice pandemije COVID-19 na najugroženije kategorije društva, sa ciljem da se doprinese smanjenju negativnih zdravstvenih, ekonomskih i socijalnih posljedica na populaciju djece i mladih oboljelih i izliječenih od raka, i članova njihovih porodica sa područja grada Tuzla. Projekat je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU) a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz finansijsku podršku grada Tuzla.

U skladu sa higijensko-epidemiološkim mjerama u ZOO vrtu Bingo, članovima Udruženja "PIPOL" koji su korisnici projekta, podijeljeni su paketi sa sredstvima za održavanje lične i higijene prostora, te dodatne količine zaštitnih maskica za lice kako bi se prevenirale i ublažile negativne zdravstvene posljedice pandemije COVID-19 na ovu izuzetno osjetljivu kategoriju društva.

Povodom obilježavanja Dana dječije radosti, u prilagođenim okolnostima, realizovana je radionica "Upoznajmo svoja prava" u sklopu koje su veliki i mali korisnici projekta učili su o dječijim pravima zagarantovanim brojnim Zakonima, Poveljama i drugim aktima, koje na žalost često ne mogu ni ostvariti, čime su poslali snažnu poruku da se cjelokupno društvo mora više posvetiti da sva djeca, posebno djeca oboljela i izliječena od raka, mogu ostvariti i uživati u svojim pravima i slobodama.

 U okviru programa psihosocijalne pomoći i podrške koja je izuzetno važna tokom pandemije COVID-19, za korisnike projekta izađene su personalizirane foto knjige sa motivirajućim porukama, kao i personalizirane magične šoljice kako bi ih svaki dan podsjetile na magiju skrivenu u njima, da pobijede sve izazove koji su su pred njima. Izradom mini poligona za vježbanje omogućili smo korisnicima projekta da vježbaju kod kuće i da na taj način povećaju fizičku aktivnost tokom izolacije.

Ranije, su usklopu ovog projekta, izvršena je nabavka školske opreme i školskog probora za najmanje četrdest korisnika projekta, podijeljeni su i repromaterijali za kućni uzgoj gljiva šampinjona, zaštitne maske za lice, te su realizovane edukativne, okupacione i rekreativne aktivnosti s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih, zdravstvenih i socijalnih posljedica pandemije COVID-19.